Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 augustus 2018

Reces

Sinds 18 juli hebben de raadsleden reces. Dit biedt ons de kans om eens terug te kijken op de weken voor het reces, waar wij als raadsleden veel geleerd, gezien en gehoord hebben.

Mei

Mei was voor ons een hele bijzondere maand. Namens Hart voor Langedijk/D66 is er namelijk een collegelid geïnstalleerd! Nils Langedijk is wethouder duurzaamheid, openbare werken en onderwijs. Met name duurzaamheid is een belangrijk thema voor een groene partij als Hart voor Langedijk/D66. Er zijn ambities, zoals aardgas-loos wonen, en er zijn nieuwe initiatieven, zoals het creatief en effectief gebruiken van zonnepanelen. Dat laatste kan gecombineerd worden met zijn andere portefeuille, openbare werken. Openbare werken bevat bijvoorbeeld het onderhoud aan bermen, bruggen, wateren, gebouwen enzovoort. Dit kan in combinatie met duurzaamheid leiden tot geweldige bevindingen, zoals fietspaden met zonnepanelen. Hier liggen nog veel kansen, die pakken we het liefst met beide handen aan.

Juni

Deze maand behandelden we de strategische beheersvisie 3.0 en het uitwerkingsplan. De strategische beheersvisie 3.0 omschrijft de visie op het beheer van openbare werken van Team Beheer in onze gemeente. Er wordt beschreven in welke mate de openbare ruimte moet worden onderhouden en hoeveel geld dit kost. Op dit moment gaan veel arealen (=groep van openbare werken met dezelfde karakteristieken (areaal groen, areaal blauw etc.)) naar niveau B op een schaal van A tot C. Dat is precies goed, gekeken naar de ambities in het bestuursakkoord.

Juli

We behandelden in juli het onderzoek van Berenschot naar de ambtelijke fusie. Raadsleden, burgerraadsleden, ambtenaren, collegeleden en inwoners kregen een duidelijke presentatie over dit onderzoek. In september is het aan de raad om te beslissen wat te doen met de uitkomsten. Ook zijn Lea en Floris op bezoek geweest bij de locatie van “de Ark’, een wooncomplex voor starters van stichting WOOL. Zij hebben gesproken met omwonenden, geluisterd naar hun mening en gekeken naar de vermeende locatie. Wordt vervolgd.

18 juli begon het reces, wat veelal vakantie en leeswerk betekent. Zeker met de ontwikkelingen van na het reces in het vizier.

Fijne vakantie,

Hart voor Langedijk/D66