Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 september 2018

HVL/D66: Gedegen besluit over ambtelijke fusie

In het forum van 11 september zijn de technische en oriënterende fase afgesloten. In dit forum was naast de beantwoording van technische vragen voornamelijk ruimte voor vragen aan de wethouder.

Ambtelijke fusie
Recent is uit het rapport van Berenschot gebleken dat de ambtelijke fusie ‘haalbaar’ is, maar in  essentie weinig oplevert. Dinsdag is het raadsvoorstel oriënterend besproken en hebben diverse partijen hun ongezouten mening kunnen geven. Het raadsvoorstel bevat de volgende vijf punten:

  1. Het rapport over het haalbaarheidsonderzoek ambtelijke fusie Heerhugowaard en Langedijk vast te stellen;
  2. Te concluderen dat een ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk haalbaar is;
  3. Daarmee fase 1 van het proces naar een ambtelijke fusie af te sluiten;
  4. Het college opdracht te geven te starten met fase 2 van het proces van de ambtelijke fusie – het maken van een bedrijfsplan;
  5. In het licht van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek het college tevens opdracht te geven onderzoek te doen naar een bestuurlijke fusie.

De wethouder heeft vragen beantwoord over dit raadsvoorstel en is dieper in gegaan op de toekomstige relatie met Heerhugowaard.

Duidelijk
Dinsdag gaat de raad een besluit nemen. HVL/D66 vindt het belangrijk dat er een gedegen en gewogen besluit wordt genomen over de ambtelijke fusie. Deze mening zal dinsdag 18 september ook duidelijk naar voren komen tijdens de afsluitende meningsvormende fase van dit besluit.

Volgende week
Volgende week neemt de raad een besluit omtrent het afsluiten van fase 1 van de ambtelijke fusie, en de start van een onderzoek naar de bestuurlijke fusie.

Thema

Bestuur

Langedijk is momenteel onderhevig aan allerlei veranderingen op politiek gebied. Wij kijken vooruit en zien een krachtig en politiek sterk Langedijk tegemoet. Een gemeente die inwoners laat meedoen is essentieel hierbij.

Lees meer