Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 september 2018

Zorg dat waar je bang voor bent, juist niet gebeurt

Lees hier de stemverklaring van Hart voor Langedijk/D66 over de ambtelijke fusie.

Het praten over de toekomst van Langedijk is ooit begonnen vanwege alle verandering om ons heen. Niet omdat er destijds een opdracht lag van een bovenaf, niet omdat de gemeente er slecht voor zou staan; financieel of in welk opzicht dan ook. Nee we zagen verschuivingen in de gemeenten om ons heen, denk aan de BUCH, gebeuren en wilden met elkaar klaar staan voor een goede en gedegen toekomst van Langedijk. Er is veel over gesproken en er is ingezet op een onderzoek, welke toekomst is passend voor Langedijk. Deze vraag houdt Langedijk al geruime tijd bezig en dat maakt nu ook dat de gemeente zich aan deze situatie heeft geconformeerd. Was er destijds gekozen voor een zelfstandig Langedijk dan waren er vele andere keuzes gemaakt en stond de gemeente er wellicht nu anders voor. Oftewel is het proces onomkeerbaar – dat kan je zien als een gewetensvraag? – Maar je kunt hem ook beantwoorden met ja dat is zo. We zitten nu in deze positie. En begrijp mij goed, dat is voor onze partij weldegelijk een pijnpunt!

We zitten nu bij elkaar om te praten over de ambtelijke fusie, het onderzoek. Nog meer onderzoek. Andere partners. Een lastige keuze, dat is het absoluut. Maar de belangrijkste vraag is waarom we deze weg in zijn geslagen. Wat wilden we in essentie nu bereiken. Het doel is om een gemeente Langedijk te zijn waar inwoners het goed hebben en de identiteit van deze mooie gemeente met zijn verbindende samenleving, mooie historie en prachtig waterrijk gebied te behouden. Dan pas komen we bij de vervolgvragen; welk middel kun je het beste inzetten om dat doel te bereiken; wat vinden de inwoners zelf. De inwoners, ondernemers en stakeholders zijn meegenomen in het proces maar maak je andere keuzes zorg dan dat je ook bereid bent om deze ook te bespreken met degenen waar het werkelijk om gaat. Maar is ook het startpunt met de huidige partner HHW de juiste en zijn zij de enige. Als je gaat fuseren dan doe je dat met respect voor elkaar wensen.

Onze wens is het behoud van de identiteit van Langedijk – dat is wat ons betreft het doel dat je voor ogen moet houden.
We halen hier de mogelijke toren even aan in het stationsgebied, dit zal Langedijk ontsieren en doet geen recht aan onze identiteit. Hoe wordt dit ‘probleem’ opgelost, wij zijn benieuwd en zullen dit de komende tijd zeker met aandacht volgen. De eerste berichtgeving hierover kwam vorige week vlak voor het forum binnen. De berichtgeving lijkt positief maar de kanttekening die wel gemaakt moet worden is dat het opmerkelijk is dat ons beoogde fusiepartner juist gedurende het fusie traject met dit voorstel komt. Toont dat dan respect voor Langedijk?

Vorig jaar september is er democratisch besloten om een haalbaarheidsonderzoek in te zetten naar een ambtelijke fusie met HHW. Democratisch, een meerderheid in de Raad, wij hebben tegen gestemd maar we respecteren het besluit. Als je daarbij ook kijkt naar de verkiezingen is dit niet veranderd, sterker nog de verkiezingsuitslag heeft niet geleid tot een grote verschuiving voor de partijen die tegen het onderzoek van de ambtelijke fusie waren, er was zelfs verlies aan die kant.

Dus nu ligt het resultaat van het onderzoek voor ons. Het antwoord op de vraag is een ambtelijke fusie haalbaar is ja. Het college geeft echter ook aan om in het licht van de uitkomsten ook bestuurlijke fusie te onderzoeken. Nogmaals fuseren is geen doel op zich, het doel is een goed Langedijk met behoudt van identiteit. Want u, wij en het college willen uiteindelijk hetzelfde: het beste voor de Langedijkers.
Wij zouden graag in januari een keuze maken rondom de ambtelijke fusie met daarbij alle informatie, alle bouwstukken, op tafel. Dan hoort daar ook een verder onderzoek/bedrijfsplan richting bestuurlijke fusie bij. Voor nu betreft dat fase 1, zorg dat de rationele informatie op tafel komt, in een mogelijk 2e fase zullen wij ook willen weten wat het draagvlak is maar dat komt nu nog te vroeg.

De keuze voor een fusie wordt vanavond of volgende week niet gemaakt. De keuze wordt gemaakt om meer informatie te vergaren, daar stemmen wij mee in. Welk middel we inzetten om ons doel te behalen weten we pas als we de afweging kunnen maken met alle relevante informatie.