Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 november 2018

HVL/D66: “Iets meer lef in de inwonerparticipatie”

Op 6 november hield Floris de Boer namens Hart voor Langedijk/D66 de algemene beschouwing op een beleidsneutrale begroting. Lees hier zijn verhaal:

Vandaag zit ik hier als fractievoorzitter van Hvl/D66, samen met u te kijken naar een beleid neutrale begroting. Vorige week hebben we een start gemaakt met het opstellen van een strategische raadsagenda of hoe we het ook gaan noemen. Hoe we iets noemen, hangt samen met de inhoud ervan. Deze inhoud is, voor ons raadsleden, vaak belangrijker dan de vorm of het proces. Toch hebben we hier regelmatig debatten over het proces. Dat is goed, maar het moet mij van het hart dat deze discussies soms erg ver gaan, waardoor we als raad afwijken van ons punt, ons vastbijten op het proces, de komma’s en de plaatsing van punten. Maar: laten we het positief houden.

Participatie

Hart voor Langedijk/D66 staat voor een samenleving waar iedereen meedoet. Een samenleving waar er geen barrières zijn om te groeien, te participeren of simpelweg je mening te geven. In een buurt, wijk of gemeenschap, maar ook in de politiek. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid is het dan ook noodzakelijk dat er oog is voor verschillende doelgroepen en dat deze ook in beeld zijn bij de gemeente. HVL/D66 vindt, en ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Ook in Langedijk.

Niet alleen meedoen in de buurt of gemeenschap, maar ook de politiek is een essentieel onderdeel van participatie. Onconventionele middelen gebruiken om de mening van burgers te peilen, iets meer lef in burgerparticipatie: dat is waar HVL/D66 voor staat. De raad heeft als een van de drie taken “Volksvertegenwoordiging”, laten we deze taak gezamenlijk zo goed, zo leuk en zo transparant mogelijk aanpakken. We zijn gekozen, laten we onze inwoners de bevestiging en het gevoel geven dat zij de juiste keuze hebben gemaakt.

Bij het opstellen van beleid ís het noodzakelijk dat inwoners worden betrokken. Participatie is een groot goed en bestaat in de essentie van onze kleine en kwetsbare lokale democratie. Samen leggen we het fundament, bouwen we en zetten we de puntjes op de i, dat lukt niet alleen. HVL/D66 pleit daarom ook voor vernieuwende inzichten in de lokale democratie.

Jeugd en jongeren

Dit thema sluit eigenlijk naadloos aan op het eerdere verhaal over participatie. Jongeren in Langedijk: ze zijn er nog. Dit is een doelgroep die de fractie met haar gemiddelde leeftijd van harte vertegenwoordigt. Maar hoe zou het zijn als u de onderwerpen die spelen in deze doelgroep van henzelf kan horen? Dat ook deze doelgroep niet alleen maar langs de zijlijn staat, maar dat er echt wat met hun mening gedaan wordt? We zijn al goed op weg met een jongerengemeenteraad, maar er zijn nog forse stappen te nemen. Ons mandaat is niet compleet zonder de stem van deze groep.

Deze groep van 16 tot 30 jarigen is onderbelicht in beleid. Zij zijn de generaties die Langedijk nog mooier gaan maken dat dat Langedijk al is. Ik roep hierbij het college op om tijdens het maken van jongerenbeleid ook eens jongeren te raadplegen. Zij kunnen jullie het beste vertellen wat er speelt en wat er belangrijk is. Juist zij kunnen wel dat inzicht bieden dat wij niet hebben. Jongeren bezitten iets wat wij niet bezitten.

Duurzaamheid

Duurzaamheid. Wat is het eigenlijk? Als we vanuit ons kikvorsperspectief in de helikopter stappen, zien we eigenlijk een containerbegrip. Is duurzaamheid dan een eigenschap van lang goed blijven en blijven bestaan of juist verstandig omgaan met energiebronnen? We gebruiken deze twee betekenissen nog wel eens door elkaar.

Dat is alles behalve kwalijk: het is een relatief nieuw en belangrijk thema in de politiek. We beseffen ons de laatste jaren dat er een grote landelijke opgave ligt om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen, een sterke vermindering van broeikasgassen door bedrijven en instellingen, geld voor landen die niet kunnen aansluiten bij deze doelen. Deze mondiale doelstellingen liggen ook voor gemeenten op de deurmat. We kunnen onmogelijk alleen deze doelstellingen behalen.

Ook de energietransitie is een nieuwe, grote opgave. Wij hebben als gemeente de regie in handen. Alleen wij kunnen onze inwoners informeren, uitleggen en overtuigen dat het noodzakelijk is. Wij moeten, samen met andere partners in de regio, het heft in eigen handen nemen. Duurzaamheid is niet voor ons, duurzaamheid is voor de toekomst waar nog genoeg generaties in op gaan groeien. Laten we in ieder geval ook onze latere generaties gelijke kansen geven.