Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 juni 2019

Raadsvergadering 11 jun

Een nieuw onderdeel van Hart voor Langedijk/D66! We zullen jullie vanaf heden via dit soort korte verslagen op de hoogte houden van wat er zoal omgaat in onze gemeente en wat Hart voor Langedijk/D66 zoal doet in en voor Langedijk. Zo houden we u via onze website en de sociale media up-to-date!


Dinsdag 11 juni 

Direct na de opening door burgemeester Leontien Kompier begint een scherp debat over het schrappen van het agendapunt over de regeling van Cocensus 2020. Na deze moeizame start komt het CDA tijdens de mededelingen met een opvallende actie. Ze delen ‘fopspenen’ uit n.a.v. een Alkmaars krantenartikel dat spreekt over de ‘’fopspeen voor Pancras en Koedijk’’  met betrekking tot de enquête die de gemeente organiseert onder de inwoners van Sint Pancras en Koedijk over de fusie met Heerhugowaard en hoe de inwoners daar tegenover staan. Het CDA zegt zo de verhoudingen te willen normaliseren, maar de actie is natuurlijk nogal bijzonder en de reacties uit de zaal zijn dan ook verschillend. De VVD noemt de actie ‘’van geen enkele orde’’. Ook onze fractievoorzitter Floris de Boer reageert met gefronste wenkbrauwen.

Vervolgens behandelt de raad het stuk Bestemmingsplan de Kieft dat gaat over een bouwplan in Sint Pancras waar al tijden gedoe over is en waar de raad nu een beslissing over moest nemen. Ons raadslid Lea van der Zee geeft namens Hart voor Langedijk/D66 een prachtig betoog over dat het proces ‘’geen schoonheidsprijs’’ verdient en dat de participatie van bewoners ‘’minder’’ was.

Bij een motie over open en gesloten vergaderingen van GR Haltewerk is er veel onduidelijkheid en is raad bezig met een wel-niet-wel spelletje. Lea van der Zee schept orde in deze chaos door duidelijk te uiten dat ze denkt open vergaderen de voorkeur moet hebben om transparantie te verzekeren. De motie wordt vervolgens echter door de wethouder afgeraden, omdat het ‘’zijn werk onmogelijk zou maken’’. Na een compromis d.m.v. een verandering (mondeling amendement) aan de motie zegt de wethouder ‘’ermee te kunnen leven’’ en wordt de motie unaniem aangenomen!

Een raadsvergadering die op het eerste gezicht ietwat saai en simpel leek, bleek toch een interessante avond met scherpe debatten, moties, amendementen en fopspenen te worden. Hart voor Langedijk/D66 heeft deze vergadering haar punten weer mooi naar voren kunnen brengen en blijft dit zeker ook doen!

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. dit verslagje? Of bent u geïnteresseerd geraakt in onze partij? U kunt contact met ons opnemen via onze sociale media of via de website! Natuurlijk kunt u ons ook persoonlijk even komen opzoeken of misschien vindt u het gewoon leuk om een van onze bijeenkomsten bij te wonen.

As dinsdag 18 juni om 20.00 hebben wij onze maandelijkse fractiebijeenkomst op het gemeentehuis van Langedijk en de week daarop dinsdag 25 juni zijn we weer aanwezig bij de forumavond om 20.00 op het gemeentehuis.