Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Begroting 2020

5 november was de jaarlijkse behandeling van de programmabegroting 2020. In deze post de bijdrage van Lea van der Zee tijdens deze vergadering.

Nogmaals dank voor het opstellen van deze begroting en de digitale versie die daarbij hoort. We kijken uit naar de aanvulling die volgend jaar zal worden gedaan nav de toezeggingen op het forum. Ook de complimenten dat het een sluitende begroting is!

Bij het forum hebben we aantal vragen gesteld. Allereerst over het kernenbeleid. We hebben nav de moties een memo over mogen ontvangen. Hier wel nog aanvullende vragen over:

  1. Hoe is de werkgroep tot stand gekomen? Wie zitten er in de werkgroep?

 

  1. Zijn de kosten die worden genoemd dan alleen voor SP en Koedijk? Of is dit voor het gehele traject van kernenbeleid, oftewel alle kernen van LD?

Ook noemden wij de financiële risico’s van betrokken partijen. Het blijkt ingewikkelder dan in 2018 werd genoemd en zal wederom dus worden meegenomen. Op de vraag over het LHBTI beleid kregen wij een passend antwoord, het is goed te horen dat de gesprekken met verschillende partijen lopen en we hopen hier op korte termijn iets van terug te horen.

Een grote zorg die wij hebben neergelegd blijft het te kort bij het Sociaal Domein, mn de jeugdzorg. Er wordt nu bij gesprongen door Den Haag t/m 2021. We hopen van harte dat deze extra gelden voldoenden zijn voor de komende jaren. De opdracht die er bij hoort is dat gemeenten zelf maatregelen dienen te nemen (Nieuwsbrief IBI juli 2019). Er wordt door de wethouder aangegeven dat er wordt ingezet op preventie, harstikke goed. Maar hoe meetbaar is preventie?

Ook wordt tijdens het forum door de wethouder genoemd dat zorgaanbieders niet altijd op de juiste wijze zijn meegegaan in de transitie. Nu kunnen we twisten of dit werkelijk zo is, wat wel werkelijk is is dat zorgaanbieders omvallen, VT geld blijft vragen maar zich ook regelmatig situaties in de jeugdzorg voor doen die niet beheersbaar zijn en waar je als gemeente wel financieel verantwoordelijk voor bent. Ik geloof dat ik de wethouder eerder eens heb horen noemen dat de 10 duurste cliënten samen goed zijn voor 2 ton van het budget, daar kun je niet altijd iets aan doen maar daar ben je wel financieel verantwoordelijk voor. Het kan je als gemeente wel overkomen.

Staan we dan in 2022 klaar? Hebben we voldoende maatregelen als gemeente en in de regio om verder te kunnen zonder budget vanuit Den Haag? Ik betwijfel dat soms. Zorgaanbieders trekken op dit moment al enorm aan de bel, er is nauwelijks kundig personeel te krijgen en er lijkt soms vaker strijd dan samenwerking met de gemeente. Laten we hier niet voor weglopen of dit zien als een probleem voor de toekomst. Ik hoor de andere partijen over allerlei onderwerpen maar het sociaal domein is verreweg het lastigste en is moeilijk beheersbaar. Wees en blijf kritisch!