Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

Woningnood in Langedijk

Op 10 september heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Kamerbrief verstuurd met als onderwerp “Uitkomsten eerste tranche woningbouwimpuls”   .

Hierin worden 27 deelnemende gemeenten genoemd die succesvol een aanvraag hebben ingediend voor de eerste tranche woningbouwimpuls, waaronder Alkmaar. In totaal worden bij de eerste tranche 51 duizend nieuwe woningen gerealiseerd, waarvan 32 duizend betaalbaar (63%). Hierbij gaat ruim €290 mln uit de woningbouwimpuls naar de gemeenten.

Vragen

Tussen de deelnemende gemeenten zien wij niet de gemeente Langedijk staan. Dat roept vragen op, want ook in onze gemeente is er een tekort aan (betaalbare) woningen voor jongeren, starters en middeninkomens. Dit roept bij onze fractie vragen op.

 • Is het college bekend met het Besluit Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties?

 

 • In hoeverre erkent het college dat er binnen de gemeente Langedijk en de regio een tekort is aan woningen voor jongeren, starters en middeninkomens?

 

 • Wat zijn de voorwaarden voor een projectaanvraag voor de eerste tranche woningbouwimpuls?

 

 • Heeft het college een aanvraag ingediend voor de eerste tranche woningbouwimpuls?

 

 • Zo nee, waarom heeft het college geen aanvraag ingediend?

 

 • Zo ja, op welke voorwaarden is de aanvraag afgewezen?

 

 • Zo ja, heeft het college gebruikgemaakt van de zogeheten Impulskamers?

 

 • Zo ja, over welk project/welke projecten ging de aanvraag?

 

 • Is het college voornemens om een aanvraag in te dienen voor de tweede tranche woningbouwimpuls?

 

 • Zo ja, met welk project gaat het college een aanvraag indienen?

 

 • Zo nee, waarom gaat het college geen aanvraag indienen?

 

 • Heeft het college van Heerhugowaard een aanvraag ingediend en met welk project?

 

 • Zo nee, is het college van Heerhugowaard en het college van Langedijk voornemens om dat bij de tweede tranche wel te doen en daarbij samen op te trekken?

 

 • Zo ja, is er bij het college van Langedijk bekend op welke voorwaarden de aanvraag van het college van Heerhugowaard is afgewezen?

In de aanbiedingsbrief van de Toetsingscommissie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt Overstad in Alkmaar genoemd als deelnemend project   . Daarnaast is wonen een focuspunt in de focusagenda van de Regio Alkmaar.

 • In hoeverre is in de Regio Alkmaar gesproken over het Besluit Woningbouwimpuls en zijn daarbij concrete aanvragen vanuit andere gemeenten besproken?
 • Zo nee, gaat de regio dit agenderen voor de tweede tranche woningbouwimpuls?